VU Verkiezingsonderzoek 2021

Uitkomsten | Rapporten | Data en Methodes | Over het project | English

Data en methodes

Om in kaart te brengen hoe Nederlanders hun standpunten over politiek vormen, ondervragen wij een groep respondenten vanaf midden januari tot aan de verkiezingen van 17 maart. Hiervoor werken wij samen met Ipsos. In deze eerste wave hebben wij een steekproef getrokken van 2.400 respondenten, representatief op de variabelen geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, en Nielsen regio’s (Noord, Oost, Zuid, West en 3 grote steden). De data heeft weegfactoren voor de kenmerken stedelijkheid, etniciteit, internetgebruik en stemgedrag bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen (2017), om representativiteit te cre{“e}ren. In de opvolgende waves van het vragenlijstonderzoek worden alle respondenten uit de eerste wave benaderd. Het aantal respondenten in de opvolgende waves varieert. In de eerste opvolgende wave, dit waren 1.600 respondenten.

In het codeboek staan alle vragen die in de verschillende waves gesteld worden. In iedere wave worden de respondenten ondervraagd naar hun stemkeuze, welke politieke partijen en politici hen opgevallen zijn in de media, alsmede hun media gebruik. Daarnaast worden in iedere wave enkele vragen over verschillende politieke onderwerpen gevraagd, zoals hoe mensen denken over protesten tav Corona, hoe men de toekomst van Nederland voor zich ziet, over welke onderwerpen mensen liever zwijgen, etc.